paýhaslanmak işlik

Akyl ýetirmek, paýhas, pikir edilmek, pähimlenmek.

  • Işler örän paýhaslanyp edilendir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Bu saparky gözden geçirilişde biraz paýhaslanan ýaly bolup, ýaňy taban murtuny sypap sagyndy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)