pötletmek işlik

  1. Batly urmak, zarply urup pökgüldetmek.

  2. Birini ýa-da bir zady batly kakyp goýbermek, urup goýbermek, urmak.

    • Tüpeň bilen pötledäýsen, zowwam içinden geçer ötägider. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem pötletmek - pötledýär, pötleder, pötledipdir.