pösürdetmek işlik

Pösürdili ses çykartmak.

  • Güýçli «Willis» ýarym doň, ýüzi gaýmaklan çägäniň içini pösürdedip bölüp barýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem pösürdetmek - pösürdedýär, pösürdeder, pösürdedipdir.


Duş gelýän formalary
  • pösürdedip