pöklemek işlik

Pökgüldili ses çykarmak, pök-pök edip ses çykmak.

pökläp ýatmak

Çişip ýatmak.

  • Gün dogdy, ýokaryk galdy, onuň üstüne gün geldi, ol şonda-da güne ýatan päýendeki ýaly pökläp ýatyr. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • pökläp