pökgi 1

Çagalar oýnar ýaly ýa-da sport oýunlarynda oýnamak üçin içine ýel berlen we zyňlanda, depilende böküp-böküp gidýän şar görnüşli rezinden edilen enjam, top.

 • Şol mahal oglanjyk elindäki pökgüsini özlerine ýakynlaşyp barýan Mährä zyňdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Bolýar, inim, sen bar-da, pökgi oýnaýanlara seret! (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem pökgi - pökgüde, pökgüler, pökgüsi.

pökgi 2

 1. Çişip, güberip duran, güberçek.

  • Jaýyň birnäçe böleklerini pökgi şekiller bilen bezäpdirler. (Gadymy dünýä taryhy)

 2. Semiz, çişik (adam).

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem pökgi - pökgüde, pökgüler, pökgüsi.


Duş gelýän formalary
 • pökgim
 • pökgimi
 • pökgini
 • pökginiň
 • pökgiň
 • pökgiňi
 • pökgä
 • pökgüje
 • pökgüleri
 • pökgüli
 • pökgülik
 • pökgümi
 • pökgüsi
 • pökgüsi-de
 • pökgüsinden
 • pökgüsine
 • pökgüsini
 • pökgüsiniň