pökgüldi

Ýumşagrak predmete başga bir gaty predmet degende ýa-da ýumşagrak predmet gaty predmetiň üstüne gaçanda çykýan güpbüldili ses.


Duş gelýän formalary
  • pökgüldili