päsgelçilik at

  1. seret päsgel

    • Sowet edebiýaty kynçylyklary we päsgelçilikleri ýeňip geçmek bilen öňe gidipdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Sport termini Ýaryşda böküp geçmek üçin edilýän bökdençleriň jemi.

    • Ussatlyk bilen päsgelçilikden geçmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem päsgelçilik - päsgelçiligi.