pähimlilik at

Aňly düşünjelilik, bir işi oýlanyp etmeklik, paýhaslylyk.

  • Çagalar, siz küşt oýnunda örän pähimlilik etmeseňiz utularsyňyz.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem pähimlilik - pähimliligi.


Duş gelýän formalary
  • pähimliligem
  • pähimliligi
  • pähimliligidir
  • pähimliligini
  • pähimliligiň