pähim at

Paýhas, aň-düşünje akyl.

 • Men seniň pähimiňe geň galýardym. («Kolhoz günleri»)

 • Pikir bilen oň ýüzüne bakýardy, Pähiminde oň suratyn çekýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

pähim etmek

Akyl ýetirmek.

 • Berdimyrat şahyr ýene tapgyn söz, pähim edip, her tarapa aýla göz. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • pähimde
 • pähimden
 • pähime
 • pähimi
 • pähimimçe
 • pähiminde
 • pähiminden
 • pähimine
 • pähimini
 • pähiminiň
 • pähimiň
 • pähimiňe
 • pähimler
 • pähimlerden
 • pähimlere
 • pähimleri
 • pähimlerinden
 • pähimlerine
 • pähimlerini
 • pähimleriň
 • pähimli
 • pähimligine
 • pähimliligem
 • pähimliligi
 • pähimliligidir
 • pähimliligini
 • pähimliligiň
 • pähimlilik
 • pähimsiz
 • pähimsizler
 • pähimsizlere
 • pähimsizlik