pähim at

Paýhas, aň-düşünje akyl.

  • Men seniň pähimiňe geň galýardym. («Kolhoz günleri»)

  • Pikir bilen oň ýüzüne bakýardy, Pähiminde oň suratyn çekýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

pähim etmek

Akyl ýetirmek.

  • Berdimyrat şahyr ýene tapgyn söz, pähim edip, her tarapa aýla göz. («Sowet edebiýaty» žurnaly)