päýnek

Pyçak ýa-da gylyç deşmezlik üçin gynyň ujuna berkidilýän galyň teletin ýa-da demir bölegi.

  • Çerkez gylyjyň päýnegi bilen ýeri çyzýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem päýnek - päýnegi.