ozdurmak oz‧dur‧mak işlik

 1. Öňe geçirmek, öňe düşürmek, ötdürmek (ýaryşda).

 2. Öňe geçmek, artdyrmak.

  • Biz syýahatçylardan-da ozdurdyk. (K. Işanow, Watan üçin)


Duş gelýän formalary
 • ozduran
 • ozdurdy
 • ozdurdyk
 • ozdurdym
 • ozdurmasa
 • ozduryp
 • ozdurypdy
 • ozdurypdyr
 • ozdurýar