owsarlanmak işlik

  1. Owsar salynmak.

    • Ýaňyjyk başy owsarlaman maýa ýaňadandan patyrdyk urmaga başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Göçme manyda Boýun egdirilmek, garaşly edilmek, tabyn edilmek.