ownuklamak işlik

  1. Öňki bolşundan ownap başlamak, öňküsinden ownuk bolmak, kiçelmek, uşaklamak, maýdalamak.

    • Iri damjalar barha ownuklap hakyky siňňitli ýagşa öwrüldi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Göçme manyda Ownuk-uşak zada üns bermek, sähelçe zada üns bermek, maýdaçyl, uşakçyl bolmak bolgusyzlyga öwrülmek.