owkalanmak işlik

  1. Bedeniň bir ýeri el-bilen basylyp owradylmak, massaž edilmek.

  2. Gysyşdyrylyp owradylmak mynjyradylmak.

  3. Eýi ýetirilmek üçin çekişdirilip ýumşadylmak, el bilen owulmak.


Duş gelýän formalary
  • owkalanmaga
  • owkalanmagy
  • owkalansa
  • owkalanyp
  • owkalanýan
  • owkalanýar