owkalamak ow‧ka‧la‧mak işlik

 1. Bedeniň bir ýerini el bilen gysyşdyryp owmak, endamyň agyrýan ýerlerini basyşdyrmak, massaž etmek.

  • Çigrek degen ellerini olar çendan owkalaýardylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Owkalady hassaň elin, ýalkap dogan ýaly bolup. (Çary Aşyr, Poemalar)

 2. Bir zady gysyşdyryp owratmak, eliň aýasyna salyp mynjyratmak, külke etmek, hapasyny aýyrmak.

  • Kendir tužurkasynyň eteginde gatan laýyk owkalady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Eýini ýetirmek üçin çekişdirip ýumşatmak, eliň bilen owmak.


Duş gelýän formalary
 • owkalady
 • owkaladylar
 • owkalama
 • owkalama-da
 • owkalamaga
 • owkalamak
 • owkalamasy
 • owkalamasyna
 • owkalamasyny
 • owkalan
 • owkalanda
 • owkalap
 • owkalaryn
 • owkalasa
 • owkalaýan
 • owkalaýar
 • owkalaýardy
 • owkalaýardylar
 • owkalaýyn
 • owkalaň