owşanaklatmak işlik

Aýaklarynyň arasyny açdyryp ýöretmek hereket etdirmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem owşanaklatmak - owşanakladýar, owşanakladar, owşanakladypdyr.