oturymly sypat

Hemişe bir ýerde ýaşaýan, göçme döl, ýerli.

  • Türkmenleriň ikinji bölegi XYX asyryň başlarynda eýýäm oturymly ýere gitmek dogry geldi. (R. Seýidow, Bagtlylar)


Duş gelýän formalary
  • oturymlydy
  • oturymlylar
  • oturymlylyga
  • oturymlylygy
  • oturymlylygyň
  • oturymlylyk
  • oturymlylykda