oturylmak işlik

 1. Iki dyzyňy epip, bir ýere ornaşylmak.

  • Oturylar weli, ýöne ikimiziň bir agyz gürrüňimiz bardy.

 2. Bir ýerde uzak wagtlap oturyp galmak, bolmak.

  • Öten agşam köp oturyldy.


Duş gelýän formalary
 • oturylan
 • oturylanda
 • oturylandan
 • oturylanlar
 • oturylansoň
 • oturylany
 • oturylar
 • oturyldy
 • oturyljak
 • oturylmak
 • oturylman
 • oturylsa
 • oturylsa-da
 • oturylyp
 • oturylýan
 • oturylýarmy