oturgyç

Oturmak üçin ýasalan arkasyz gaty mebeliň bir görnüşi.

 • Ol oturgyçda oturdy-da nämedir bir zat barasynda pikir etmäge başlady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Ortanjy otagda bir iki sany oturgyç dur. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem oturgyç - oturgyjy.


Duş gelýän formalary
 • oturgyja
 • oturgyjy
 • oturgyjy-da
 • oturgyjym
 • oturgyjymda
 • oturgyjymy
 • oturgyjyna
 • oturgyjynam
 • oturgyjynda
 • oturgyjyndan
 • oturgyjyny
 • oturgyjynyň
 • oturgyjynyňam
 • oturgyjyň
 • oturgyçda
 • oturgyçdaky
 • oturgyçdan
 • oturgyçlar
 • oturgyçlara
 • oturgyçlarda
 • oturgyçlardan
 • oturgyçlary
 • oturgyçlaryna
 • oturgyçlaryndan
 • oturgyçlaryny
 • oturgyçlarynyň
 • oturgyçlaryň
 • oturgyçly
 • oturgyçsyz