oturdylmak işlik

 1. Bir ýerden alyp ýa-da eltip, ikinji bir ýere ekilmek (ekin hakda).

  • Pöwrize ýolunyň iki gapdalyna agaç oturdyldy.

 2. Bir zat ikinji bir ýerde dikilip, gurlup goýulmak.

  • Tamlaryň ikisinde hem peç oturdyldy.


Duş gelýän formalary
 • oturdylan
 • oturdylanda
 • oturdylandan
 • oturdylandygy
 • oturdylandygyny
 • oturdylandyr
 • oturdylanlardan
 • oturdylar
 • oturdylar-da
 • oturdyldy
 • oturdyljagy
 • oturdyljak
 • oturdylmady
 • oturdylmadyk
 • oturdylmaga
 • oturdylmagy
 • oturdylmagyna
 • oturdylmagyny
 • oturdylmagynyň
 • oturdylmak
 • oturdylmaly
 • oturdylmalydy
 • oturdylmalydyr
 • oturdylmasy
 • oturdylmazyndan
 • oturdylmaýandygyndan
 • oturdylsa
 • oturdylyp
 • oturdylypdy
 • oturdylypdyr
 • oturdylypdyrlar
 • oturdylýan
 • oturdylýandygyny
 • oturdylýar
 • oturdylýarlar