otluk-suwluk ot‧luk-suw‧luk

Otly we suwly bol (ýer).

  • Uly Balkanda otluk-suwluk ýerleriň-de bolmagy mümkindi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem otluk-suwluk - otluk-suwlugy.