otluçöp

[o:tluçöp]

Ot ýakmak üçin ulanylýan, başy ýanýan jisimli inçejik çöpjagaz, kükürt.

  • Saňa paltosyny egnine ýasgynjak alyp, başujundaky otluçöpli sermeledi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem otluçöp - otluçöpüm, otluçöpüň.