otlatmak ot‧lat‧mak 1 işlik

Örä goýberip, otlamaga mümkinçilik bermek, göleleri otlatmak, guzyny otlatmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem otlatmak - otladýar, otladar, otladypdyr.

otlatmak ot‧lat‧mak 2 işlik

[o:tlatmak]

  1. Ot berdirmek, ýandyrtmak.

  2. Herekete getirmek, ýöretdirmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem otlatmak - otladýar, otladar, otladypdyr.


Duş gelýän formalary
  • otladardym
  • otladyp
  • otladýar
  • otlatmak