otatmak işlik

Otag geçirtmek, ekinleriň düýbüni ýumşadyp, haşal otlary aýyrdyrmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem otatmak - otadýar, otadar, otadypdyr.