otar

Mal bakylýan otluk ýer, özi meýdany.

  • Şu gün otarda gezip ýörkäm, bir aýagy döwük towşan gördüm. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)