otaga o‧ta‧ga

Gyzlaryň tahýasynyň gupbasyna berkidilýän per, bezeg, jyga.

  • Kümüş gupba güneş nury degende. Otagalar oýnar ýeller içinde. (R. Seýidow, Bagtlylar)


Duş gelýän formalary
  • otaga-da
  • otagadyr
  • otagalar
  • otagaly
  • otagam
  • otaganyň
  • otaganyňam
  • otaganyňky
  • otagaň