ot-ojak ot-o‧jak

[o:t-o:jak]

Ot we ot ýakylýan ojak.

  • Birnäçe günläp ot-ojak görmedik tamda aýazlar yzgaryň ysy bilen ajan üzüm suwunyň ysy gatyşyp aňkaýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)