ot-iým ot-iým

Mala berer ýaly ot we iýmlik zatlaryň jemi.

  • Mallary ot-iým bilen üpjün etmeli. Mal jaýlarynyň ýanynda bol ot-iým bazasyny döretmeli. («Sowet Türkmenistany» gazeti)