ot-elek ot-e‧lek

[o:t-elek]

ot-elek bolmak

Gyssagly hereket etmek, gyssanmak, howlukmak.

  • Ýeri, siz ne beýle aldyranyňyz bar ýaly ot-elek bolýarsyňyz. («Türkmen pýesalary)