otçulyk

  1. seret otluk1

  2. Ot taýýarlanyş işi bilen meşgullanmaklyk.

    • Ot-iýmlik ekinler ekiljek uçastoklar häzirden bellenip, otçulyk brigadalaryna berkidilmelidir. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem otçulyk - otçulygy.