orulmak işlik

Orak bilen kesilip ýygnalmak, toplanmak.

  • Şu ýyl kolhozda köp bugdaý oruldy. («Mydam Taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem orulmak - orlar, orlupdyr.