ortara

[orta:ra]

Bir zadyň ortasy, orta giňişligi, aralyk.

  • Öýüň ortarasynda ojakda atarylgy gara gazanda ýazma köje gaýnaýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Jemagat giň köçäniň ortarasynda hümerlenişip bir zada seredýär. («Tokmak» žurnaly)