ornaşmak işlik

Kem-kemden berkişmek, kem-kemden ýer almak, ýerleşmek.

  • Biziň goşunlarymyz öz bellän rubejlerinde berk ornaşdylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)