ormak işlik

Galla ýada başga ekinleri orak bilen kesip ýygnamak, hasylyny almak.

  • Bugdaýlary orup döwýärlar, künjini kakýarlar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Kolhozçylar orak ormaga gidipdiler. (H. Ysmaýylow, Powestler)

  • Eken orar, dokan geýer. (nakyl)

  • Her kim öz ekenini orar. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem ormak - ordum, orduň, orupdyr.