orkestr

  1. Düzli saz gurallary arkaly saz eserlerini bilelikde ýerine ýetirýän sazandalar topary.

    • Saz gurallary orkestriniň düzüminde 60-a golaý adam bar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Orkestr çalyp durdy. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  2. Teatryň sahnasynyň öňündäki sazandalaryň oturýan ýeri.