original

Asyl nusga, golýazma.

  • Uruşdan öň ol esasan edebi terjime işi bilen meşgul bolup özüniň original eseri bilen selçeň görünýärdi. («Häzirki zaman edebiýaty»)

  • Terjimede originalyň stilinde saklanmalydyr. («Sowet Türkmenistany» gazeti)