organ

  1. Anatomiýa Organizimiň belli bir hyzmaty ýerine ýetirýän bölegi, syna.

    • Gepleşikde sesleri emele getirmek üçin gatnaşýan organlara gep organlary diýilýär.

  2. Döwlet ýa da jemgyýetçilik edarasy.

    • Halk magaryf organlary mekdebiň döwlet programmasyny berjaý etmelidir. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  3. Bir jemgiýete, partiýa, edara garaşly metbugat neşiri.