oranmak işlik

Bir zady bir ýeriňe saramak, dolanmak.

  • Mama iňňeden çykma sowsasynyň üstünden maldaýy çabyt geýip, gara gülli guşagy biline orandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)