orakçylyk

Orakçynyň käri, ýagdaýy.

  • Tomus aýlary bize orakçylyga durmaga Fin orakçylary gelýärdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem orakçylyk - orakçylygy.