orakçy

Orak ormak işi bilen meşgullanýan adam.

  • Orta boýly bugdaýyň içinde egri oragyny aýlap salýan orakçy, selçeň gögeren günebakar bilen sandaşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)