oraşmak işlik

Oramaga, saramaga, dolamaga kömekleşmek.