opurylyşyk

Işde bolýan bulaşyklyk, işde bolýan zyýankeşlik.

  • Ol otag wagtynda opurylyşyk etdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem opurylyşyk - opurylyşygy.