opurylmak işlik

  1. Gopup aýrylmak, ýykylmak, oýulmak.

    • Ýerzeminleriň gapdallary opurylypdy. (A. Gowşudow, Eserler)

  2. Bulaşyklyga düşürilmek, uly zyýan edilmek, ýykgynçylyk edilmek (iş hakda).