opurmak işlik

  1. Goparyp aýyrmak, ýykmak, oýmak, güýçli ýagyş diwarlary opurýar.

  2. Göçme manyda Işi bulaşyklyga salmak, işe zyýan bermek, ýykgynçlyk etmek.

    • Olar demokratik hereketi içeriden opurjak bolýarlar. (G. Kuliýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)