onluk

[o:nluk]

  1. Ony bildirýän sifr.

  2. On gülli oýnalýan kart.

  3. Käbir zatlaryň ölçegini kesgitleýan san.

    • Onluk galoş.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem onluk - onlugy.