ongünlük

[o:ngünlük]

On gün içindäki wagt aýyň üçden biri, dekada.

  • 1945-nji ýylyň tomus aýlarynda Moskowa şäherinde türkmen sowet edebiýatynyň ongünlügi geçirildi. («Häzirki Zaman Edebiýaty»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ongünlük - ongünlügi.