ongünlük

[o:ngünlük]

On gün içindäki wagt aýyň üçden biri, dekada.

  • 1945-nji ýylyň tomus aýlarynda Moskowa şäherinde türkmen sowet edebiýatynyň ongünlügi geçirildi. («Häzirki zaman edebiýaty»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ongünlük - ongünlügi.


Duş gelýän formalary
  • ongünlüge
  • ongünlügi
  • ongünlüginde
  • ongünlüginden
  • ongünlügine
  • ongünlüginiň
  • ongünlüklerinde
  • ongünlükleriň