ondan-oňa

Bir ýerden başga ýere, eýläk-beýläk, iki ýana.

  • Gyşdan kynlyk bilen çykan agaçet, aç göz mallar ondan-oňa nebsewürlik bilen tebsindiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ägirt uly tolkunlar teplohody ondan -oňa oklaýardy. («Mydam taýýar» gazeti)