ondan-mundan

  1. Ol ýerden --bu ýerden, kä bir ýerden, käbirinden.

    • Elli ondan-mundan eşiden sözlerini ýadyna saldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Ol hakda --bu hakda.

    • Ondan-mundan gürrüň etdiler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)