onda-munda

Ol ýerde --bu ýerde, aýry-aýry ýerde, kä ýerde.

  • Bu adam birnäçe ýyl jigit bolup gulluk eden we onda-munda oturlyşyklarda bolup, az-kem durmuş gören adamdyr. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)