onýyllyk

[o:nýyllyk]

 1. On ýyl okalyp gutarylan doly orta mekdep.

  • Kolhozyň on ýyllyk mekdebiniň giň äpişgeli, iki gat beýik jaýy bar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Bir taryhy wakanyň bolup geçenine on ýyl dolandan soň dabara bilen bellenýän sene.

  • Onýyllyk ýubileý.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem onýyllyk - onýyllygy.


Duş gelýän formalary
 • onýyllyga
 • onýyllygy
 • onýyllygyna
 • onýyllygynda
 • onýyllygyny
 • onýyllygynyň
 • onýyllygyň
 • onýyllykda
 • onýyllykdaky
 • onýyllykdan
 • onýyllyklar
 • onýyllyklara
 • onýyllyklarda
 • onýyllyklardaky
 • onýyllyklardan
 • onýyllyklary
 • onýyllyklarynda
 • onýyllyklarynyň
 • onýyllyklaryň